Trendy w sieci

Raport: Czym żyła Polska w 2014? Najważniejsze wydarzenia

Na początkutego roku instytut GfK przeprowadził badanie CAPIBUS na próbie ponad tysiąca respondentów, dotyczące wydarzeń zasługujących na miano najistotniejszych według nich w 2014 roku. Respondenci brali udział w badaniu typu face to face. Jednocześnie, SentiOne zbadało o których z wydarzeń pisano najczęściej w sieci.

Wszystko zaczęło się od utworzenia listy blisko 100 wydarzeń, które w pytaniu otwartym zostały wskazane za najbardziej zapamiętane w ubiegłym roku. Lista ta, skrócona do 55 została przeanalizowana zarówno przez GfK jak i SentiOne.

Wyniki są o tyle zaskakujące, że okazuje się iż nie zawsze to o czym mówimy najwięcej uważane jest za najistotniejsze.

Za najważniejsze wydarzenia roku 2014, grupa reprezentatywna zbadana przez GfK Polonia uznała:

1. Kanonizacja Jana Pawła II – 36%

2. Konflikt na Ukrainie -19%

3. Zwycięski mecz Polska – Niemcy – 6%

4. Śmierć Anny Przybylskiej – 4%

5. Wybór Donalda Tuska na prezydenta Europy – 4%

6. Mistrzostwo świata polskich siatkarzy – 4%

7. Wybory samorządowe w Polsce i problemy PKW z liczeniem głosów – 3%

8. Taśmy Wprost i afera podsłuchowa – 2%

9. Nowy rząd i nowa premier Ewa Kopacz – 2%

10. Złote medale olimpijskie Kamila Stocha – 2%

Tematy poruszane najczęściej w sieci w 2014 to wg SentiOne:

Największa różnica, jaką można zauważyć pomiędzy światem on- i offline, a dotycząca odbioru poszczególnych wydarzeń mających miejsce w zeszłym roku, dotyczy kanonizacji Jana Pawła II. W badaniu ankietowym jedna trzecia
wskazań (36 proc.) padła na to właśnie wydarzenie, jako najważniejsze w minionym roku. W analogicznym okresie w tekstach związanych z tym wydarzeniem w internecie pojawiło się jedynie nieco ponad 74 tys. postów, co w porównaniu z resztą badanych tematów stanowi jedynie 1 proc. wszystkich wzmianek. Nasuwa się więc pytanie, czy w katolickim państwie, nasyconym kulturą chrześcijańską, człowiek zapytany wprost nie poczuł się w obowiązku wskazania właśnie tego wydarzenia?

Powyższe wyniki ilustrują zjawisko nierównoległości dwóch światów, świata online i offline. Przynajmniej w wymiarze komunikacyjnym. Pomimo stosunkowo niewielkiej obecności wydarzenia w sferze online, w realnym świecie i w świadomości Polaków zapisało się ono, jako szczególnie ważne, także na tle innych mających miejsce w 2014 roku. Co ciekawe, jest to jedyne wydarzenie o istotnie niższej widoczności w internecie, niż deklaratywnej istotności nadawanej przez respondentów.

Największe różnice można zaobserwować w danych dotyczących Mundialu 2014. Ponad milion wzmianek w sieci w ciągu ostatniego roku, uplasowało Mundial na drugim miejscu wśród najbardziej komentowanych wydarzeń, natomiast w rankingu tworzonym w świecie realnym przez respondentów, znajduje się ono dopiero na 13. miejscu, z wynikiem niższym niż 2 proc.

W podobnych relacjach miedzy światem on- i offline znajdują się ważne wydarzenia polityczne, takie jak porażka PKW z liczeniem głosów w wyborach samorządowych, wybór Ewy Kopacz na stanowisko premiera oraz afera wokół decyzji profesora Chazana. Wszystkie te wątki występują znacznie częściej w zestawieniach dot. obecności w sieci, niż w deklaracjach respondentów dotyczących istotności poszczególnych zdarzeń otrzymanych w badaniu face-to-face. Sprawa związana z prof. Chazanem nie uchodziła za istotną według naszych respondentów, jednak w zestawieniu internetowym był to szósty najpopularniejszy temat wokół którego dyskutowali internauci. Miejsce wyżej zajmuje zamieszanie wokół tzw. ideologii gender – zyskując prawie pół miliona wskazań w polskiej sieci, lecz znów nie zyskując ani jednego głosu wśród respondentów.

Z przeprowadzonej analizy postów dodawanych przez internautów wynika, iż kobiety najczęściej wypowiadają się na tematy kulturalne. Wypowiedzi mężczyzn dominują w sferze politycznej i sportowej. Ponadto ogromne poruszenie wśród pań wzbudziła choroba i śmierć Anny Przybylskiej. To głównie kobiety dyskutowały o jej odejściu w sieci (73%). 80% dyskutujących na temat międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, stanowią mężczyźni.

Mimo, że w internecie często aż „huczy” w kontekście pewnych tematów, to przyglądając się skali zjawiska okazuje się, że jest to wyłącznie niewielkie echo, odbicie, powszechnej świadomości z realu. Podobny mechanizm obserwujemy także w odwrotnym kierunku. Zdarzenia przybierające w sieci rangę szeroko dyskutowanych wydarzeń, często nie utrzymują się dłużej w naszej społecznej świadomości i ustępują tematom mniej medialnym, ale dla nas istotniejszym.

Badanie dostępne tutaj: https://www.slideshare.net/sentione/badanie-sentione-gfk