Projekt SentiDeepFusion

Zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta

Projekt SentiDeepFusion - EU RESEARCH PROJECT

SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych
dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” Projekt POIR.01.01.01-00-0923/20

Zapytania ofertowe:

22 luty 2022 r.: Ogłoszenie o przetargu nr 1/2022 Wynajem wysokowydajnego serwera do uczenia maszynowego opartego na procesorach GPU

27 kwietnia 2022 r.: Ogłoszenie o przetargu nr 2/2022 na dostawę wysokowydajnych stacji roboczo-obliczeniowych i wysokowydajnych mobilnych stacji roboczych

23 maja 2022 r.: Ogłoszenie o przetargu nr 3/2022 na wynajem wysokowydajnych stacji roboczo-obliczeniowych i wysokowydajnych mobilnych stacji roboczych

23 maja 2022 r. Ogłoszenie o przetargu 4/2022 – moduł ekstrakcji jednostek nazewniczych w języku angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim

25 maja 2022 r. ogłoszenie o przetargu 5/2022 na wynajem wysokowydajnych stacji roboczo-obliczeniowych i wysokowydajnych mobilnych stacji roboczych

27 czerwca 2022 r. ogłoszenie o przetargu 6/2022 na zakup licencji deweloperskiej i wielokanałowej na oprogramowanie Automatic Speech Recognition Speech-to-Text

9 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie o przetargu 7/2022 – zakup licencji deweloperskiej i wielokanałowej na oprogramowanie Automatic Speech Recognition Speech-to-Text

2 września 2022 r. Ogłoszenie o przetargu 8/2022 serwery bazodanowe – dzierżawa

30 września 2022 r. Ogłoszenie o przetargu 9/2022 Promocja- udział w konferencji Web Summit 2022

Opis Projektu

Data rozpoczęcia: 01.01.2021
Data zakończenia: 31.12.2023
Wartość całkowita projektu: 24 357 995,15 zł
Dofinansowanie: 18 836 158,78 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa