Projekt SentiDeepFusion

Zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta

Opis Projektu

Data rozpoczęcia: 01.01.2021
Data zakończenia: 31.12.2023
Wartość całkowita projektu: 24 357 995,15 zł
Dofinansowanie: 18 836 158,78 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa