Zarządzanie reputacją

Case study marki Nivea

Poniżej prezentujmy case study naszego Klienta – NIVEA.

SYTUACJA

Monitoring portfolio ponad 400 produktów NIVEA w polskim oraz zagranicznym internecie (Litwa, Łotwa, Estonia).

WYKORZYSTANIE SENTIONE

Bieżący dostęp do wyników monitoringu dla poszczególnych product managerów NIVEA.

Cotygodniowy monitoring kryzysowy zawierający najważniejsze wypowiedzi w Polsce oraz na rynkach zagranicznych (Litwa, Łotwa, Estonia).

Dużym udogodnieniem jest również fakt, że Klient może codziennie lub w momencie pojawienia się nowego komentarza, otrzymywać mailowe powiadomienia o nowych publikacjach.

Dostarczanie raportów miesięcznych oraz kwartalnych zawierających insighty z Polski i rynków zagranicznych.

REZULTATY WYKORZYSTANIA SENTIONE

Wykorzystanie monitoringu internetu pozwala mierzyć i porównać efektywność prowadzonych kampanii przed i po podjęciu działań. Informacje pozyskane w ciągu kilku minut dają odpowiedź na pytanie, które z działań aktywności przyniosły efekt, a które nie. Dzięki temu można optymalizować budżet na przyszłe kampanie i kontrolować rezultaty pracy.