Case study Jak zwiększając zasięg o 300%, Mobile Vikings zanotował wzrost sprzedaży o 70%

Klient

Mobile Vikings
Mobile Vikings to wirtualny operator telefonii komórkowej, który swoją działalność w Polsce rozpoczął w 2013 roku. Oferta Vikingów obejmuje usługi telekomunikacyjne na kartę oraz internet mobilny, a celem operatora jest dbałość o użytkowników, poszanowanie ich wolności i rozwijanie sieci we współpracy ze społecznością.

Sektor

  • Telekomunikacja

Wyzwania

Posiadając atrakcyjną i wysokiej jakości ofertę, Mobile Vikings, jako challenger brand, stało przed wyzwaniem dotarcia z informacją o swoich usługach do jak najszerszego grona odbiorców i zyskania większej rozpoznawalności marki.

Warto przy tym zaznaczyć, że wysokobudżetowa komunikacja za pomocą tradycyjnych mediów masowych, takich jak telewizja, nie leży w strategii operatora. W dobie pandemii aktywność marketingowa ograniczona została więc niemal w całości do kanałów online - łącznie z procesem sprzedaży. Do wyzwań operacyjnych należało skoordynowanie działań w różnorodnych kanałach i dobranie do nich KPI w taki sposób, by móc na bieżąco analizować ich efektywność.

Mobile Vikings potrzebował pomocy w:

  • Mierzeniu skuteczności działań marketingowych
  • Mierzeniu zasięgu
  • Monitoringu marki

Rozwiązanie

Biorąc pod uwagę strategię komunikacyjno-sprzedażową operatora, kluczowe okazało się skupienie na pozyskaniu jak największego zasięgu organicznego, który ustanowiony został jako North Star metric dla wszystkich działań marketingowych.

Operacyjną innowacją było wprowadzenie metodologii 4dx, systematyzującej codzienną pracę zespołu w obliczu założonego priorytetu, motywującej do dalszej pracy oraz pozwalającej monitorować wpływ każdego działania na założony cel. SentiOne wspomogło Mobile Vikings nie tylko w mierzeniu zasięgu i raportowaniu wzrostów, ale też w dostarczaniu zespołowi danych do “scoring board” w ramach metody 4dx. Ustanowienie zasięgu głównym priorytetem, wprowadzenie zasad pracy 4dx oraz rozpoczęcie bieżącego monitorowania wyników w marcu 2020 roku przyniosło błyskawiczne efekty.

Nasze usługi:

  • Social listening
  • Analiza zasięgu
  • Analiza kampanii marketingowych

Rezultaty

Porównując okres 12 miesięcy przed wdrożeniem nowej metodyki oraz 12 miesięcy po jej wprowadzeniu, zanotowano średni miesięczny wzrost zasięgu na poziomie 300%, a sprzedaży o 70%. Zwiększenie sprzedaży o 70% zwiększając zasięg o 300%.

300%

Zwiększenie zasięgu

70%

Zwiększenie sprzedaży

Analityka

Skuteczne narzędzie analityczne dla całego zespołu

quotemark icon

Naszym głównym celem w 2020 roku było skupienie się na podniesieniu zasięgu - mówi Magda Broj, Head of Communication w Mobile Vikings. - Dzięki wprowadzeniu nowej metody pracy oraz korzystaniu z narzędzi SentiOne mogliśmy dokładnie monitorować efekty naszych działań i na bieżąco modyfikować kolejne zaplanowane akcje. W rezultacie osiągnęliśmy stabilne wzrosty, a w obliczu takich wyników trudno ocenić współpracę z SentiOne inaczej, niż pozytywnie i z chęcią będziemy ją kontynuować.

Magdalena Broj Head of Communication