Projekt SentiConverse - Chatboty

Automatyczne interfejsy konwersacyjne

Opis projektu wspartego środkami unijnymi

Spółka Senti Converse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Opracowanie i komercjalizacja automatycznych interfejsów konwersacyjnych dla firm, opartych o sztuczną inteligencję (tzw. chatboty), w szczególności poprzez rozpoznawanie intencji z użyciem n-gramowych modeli liniowych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: NR 2 / LEONARTO ALFA / 2018 z dn. 12.07.2018 r.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2 400 000,00 PLN

Łączna kwota projektu: 3 000 000,00 PLN

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego