O SentiOne

„Bezpieczny Polak” – o zagrożeniu dowiesz się z sieci

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa inaugurująca inicjatywę „Bezpieczny Polak”, której pomysłodawcą jest firma Selectivv. Partnerem technologicznym projektu zostało SentiOne.

„Bezpieczny Polak” to technologia szybkiego reagowania, umożliwiająca dotarcie z komunikatem alarmowym do użytkowników smartfonów w czasie sytuacji niebezpiecznej.

Inicjatywa powstała w obliczu rosnącego zagrożenia terroryzmem i niepokojów społecznych związanych z kryzysem migracyjnym, a także klęsk żywiołowych, w których to okolicznościach niezwykle istotne jest natychmiastowe dotarcie do osób znajdujących się w strefie zagrożenia i powiadomienie ich o zaistniałym niebezpieczeństwie.

Mając na uwadzę obawy Polaków, wraz z firmą Selectivv pokazujemy, że technologia nie musi służyć wyłącznie celom komercyjnym, ale może również mieć funkcje społeczne, jak poprawa poczucia bezpieczeństwa Polaków za granicą.

Na potrzeby inicjatywy analizujemy występujące w sieci słowa kluczowe m.in. takie jak: atak terrorystyczny, strzelanina, wypadek komunikacyjny, katastrofa czy epidemia. Wykorzystanie naszego systemu pozwala Selectivv na natychmiastowe reagowanie i uruchomienie trybu alarmowego.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, w ramach platformy Selectivv, zostaje uruchomiony specjalny tryb lokalizacji na podstawie logowania telefonu. Funkcja, która u osób znajdujących się w niebezpiecznej lokalizacji, w miejscu reklam na mobilnych stronach internetowych czy w aplikacjach na smartfonie, wyświetla komunikat alarmowy. Po kliknięciu, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z najważniejszymi informacjami na temat zajścia. Osoba znajdująca się w sferze zagrożenia ,dzięki rozwiązaniu, ma możliwość wykonania bezpośredniego telefonu do odpowiednich służb lub znalezienia drogi do najbliższej jednostki dyplomatycznej.

Obok SentiOne, w roli partnera merytorycznego projektu zaangażowana jest także Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.