Centrum wiedzy

Menu

Projekt POIR.01.01.01-00-0806/16 pn. SentiCognitiveServices – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji

Opis projektu wspartego środkami unijnymi:

Oprogramowanie do analizy mediów społecznościowych i powiązane usługi to rynek, który według prognoz wzrośnie globalnie z 1,6 mld USD w 2015 roku do 5,4 mld USD w roku 2020. Aktualnie dostępne rozwiązania monitoringu internetu dostarczają firmom tylko prostych analiz wypowiedzi internautów np. opartych o zliczanie słów lub analizę wydźwięku emocjonalnego z zastosowaniem słowników i algorytmów opartych na technikach sztucznej inteligencji. W konsekwencji uzyskanie odpowiedzi na pytanie "Co internauci sądzą o naszych produktach?" zadawane przez działy marketingu, obsługi klienta i zarządzania produktami, wymaga manualnej analizy wypowiedzi przez analityków w celu przygotowywania dedykowanych raportów opisowych. Skala danych to miliony wypowiedzi każdego dnia. Podsumowanie, o czym w istocie dyskutowali internauci w kontekście danego produktu, wymaga ogromnej ilości pracy ludzi.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii umożliwiających pełną automatyzację wytwarzania takich raportów. W tym celu:

  1. Zostaną przeprowadzone badania przemysłowe w zakresie przetwarzania języka naturalnego dostosowanego do analizy tekstów potocznych.
  2. Opracowana zostanie warstwa ekstrakcji danych z opinii internautów za pomocą metod opartych o uczenie maszynowe i podejście symboliczne.
  3. Wytworzona zostanie warstwa wnioskowania bazująca na różnych modelach ekstrakcji informacji, takich jak aspekty, obiekty, wartościowe cytaty, porównania produktowe.

Następnie w ramach prac rozwojowych zostaną wytworzone moduły aplikacyjne służące do monitorowania stron generowanych dynamicznie, automatycznego tworzenia raportów i ostrzegania o sytuacjach kryzysowych.

Efekty działań w ramach projektu zostaną wykorzystane poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz wdrożone w obecnym produkcie SentiOne. W rezultacie twórcy narzędzia będą mogli zaoferować unikatowy na skalę światową produkt, na który zapotrzebowanie zostało potwierdzone badaniami rynku opartymi o listy intencyjne potencjalnych klientów.

Wydatki kwalifikowane (wartość projektu): 11 699 568,70 zł
Kwota dofinansowania: 8 682 464,57 zł

- numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0806/16
- okres realizacji projektu: 07/2017 - 06/2020
- działanie: 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw
- poddziałanie: 1.1.1 Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego