Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

SentiOne Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Lęborskiej 3B w Gdańsku (80-386), zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługę udziału partnerskiego w konferencji technologicznej w ramach realizowanego projektu pt. „SentiCognitiveServices – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji” (nr: POIR.01.01.01-00-0806/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen dotyczących:

udziału partnerskiego w konferencji technologicznej

(kod CPV: 79956000-0)

Poprzez konferencję technologiczną rozumie się konferencję, której przedmiotem są: nowe technologie w dziedzinie informatyki, telekomunikacji i marketingu, big data, AI (sztuczna inteligencja), social media oraz pokrewne.

Minimalna potwierdzona liczba uczestników na konferencji w 2017 r.: 3000 osób.

Konferencja powinna odbywać się na terenie RP, w okresie od 1 maja 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

Poprzez udział partnerski w konferencji rozumie się:

o  Umożliwienie przeprowadzenia dwóch prelekcji, każda o średnim czasie trwania 20 – 30 minut o tematyce:

– Systemy zautomatyzowanego marketingu i obsługa sieci społecznościowych w oparciu o sztuczną inteligencję.

– Możliwości zastosowania i korzyści z wdrożenia inteligentnych narzędzi marketingowych do obsługi social media w biznesie.

o  Udostępnienie stoiska o średniej wielkości: 12 – 15 m ² z dostępem do energii elektrycznej 230V  i WiFi, wyposażonego w podstawowe meble, minimum: stolik (1 sztuka), krzesła (min. 2 sztuki).

o  Umieszczenie we wszystkich materiałach reklamowych konferencji logotypu SentiOne.

o  Wysłanie dedykowanej informacji dotyczącej prelekcji SentiOne i działalności SentiOne Sp. z o. o. do uczestników konferencji.

o  Umieszczenie logo SentiOne na stronie głównej konferencji z linkiem do strony firmowej SentiOne Sp. z o. o.

o  Umieszczenie logo SentiOne w mailingu pokonferencyjnym do uczestników konferencji.

o  Udostępnienie 8 biletów (wejściówek) na konferencję, w tym:

– 8 biletów umożliwiających udział w konferencji w podstawowym zakresie (podstawowy zakres świadczeń) (jeśli organizator konferencji prowadzi sprzedaż biletów umożliwiających udział w konferencji wyłącznie w podstawowym zakresie)

lub

– 5 biletów umożliwiających udział w konferencji w podstawowym zakresie (podstawowy zakres świadczeń),

– 3 bilety umożliwiające udział w konferencji i wszystkich jej wydarzeniach (również zamkniętych) + wyżywienie (lunch) (pełen zakres świadczeń) (jeśli organizator konferencji prowadzi sprzedaż biletów umożliwiających różnorodny udział w konferencji)

Szacunkowe koszty realizacji zamówienia powinny być złożone zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Prosimy o przesłanie wstępnych kalkulacji kosztów realizacji zamówienia do 11 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: research@senti1.com

Pytania odnośnie zamówienia prosimy kierować na adres mailowy: research@senti1.com

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt pt. „SentiCognitiveServices – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji” (nr: POIR.01.01.01-00-0806/16).