1/2018

Gdańsk, 05.02.2018

Zamawiający:

SentiOne Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

NIP: 5252520285
KRS: 0000400624
REGON: 145863272

+48 784 963 568
jagoda@sentione.com

Zaproszenie do składania ofert nr 1/2018 na zaangażowanie jako partner podczas wydarzeń branży nowych technologii

I. Wprowadzenie:
Podmiot w ramach projektu SentiCognitiveServices – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0806/16 ) poszukuje możliwości zaangażowania jako partner podczas wydarzeń dotyczących branży nowych technologii.

Informacje ogólne:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest:
a) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
b) zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji.
c) w formie pisemnej w języku polskim.

Nazwa i adres Zamawiającego:
SentiOne Sp. z o.o. adres: 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400624, posiadającym NIP 5252520285, REGON 145863272,

Sposób uzyskania informacji dot.zapytania ofertowego
Numery telefonów:
Tel. +48 784 963 568
Adres e-mail:
jagoda@sentione.com

II. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
05.02.2018r.

III. Termin składania ofert:
09.03.2018r. do godziny 16:00

IV. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Zaangażowanie w wydarzenie ( konferencja międzynarodowa w Polsce, powyżej 2,5 tysiąca uczestników) jako partner technologiczny:

·  prelekcja podczas wydarzenia

·  udostępnienie miejsca w przestrzeni targowej na wystawienie stoiska

·  pula wejściówek dla pracowników

·  logotyp w materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, www etc.)

Oznaczenie CPV:
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw