O SentiOne

W dążeniu do doskonałości!

Projekt Strukturyzacja i klasyfikacja treści internetowych wraz z predykcją ich dynamiki, potrwa do końca 2017 roku, a jego wartość to blisko 3,5 miliona złotych. W ciągu 36 miesięcy wspólnie z pracownikami naukowymi Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej będziemy pracować nad optymalizacją sposobu pozyskiwania danych z internetu i mediów społecznościowych.

W internecie pojawiają się miliony wypowiedzi każdego dnia, które w sposób zautomatyzowany są analizowane przez nasze algorytmy. Dzięki dopracowaniu technologii będziemy lepiej niż dotychczas rozumieć to o czym się mówi i trafniej wysuwać wnioski na temat nastrojów społecznych, opinii o produktach czy aktualnych trendach. – wyjaśnia Michał Brzezicki, współtwórca SentiOne. W ramach projektu udoskonalimy także system przechowywania i przeszukiwania archiwalnych wyników, który usprawni analizę historycznych wypowiedzi.

Realizując projekt, będziemy się skupiać na wdrożeniu wyników badań naukowych do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowych technologii skrócimy czas indeksowania wypowiedzi i podniesiemy trafność automatycznej oceny ich sentymentu. Podniesie to naszą konkurencyjność na rynku narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych, a naszym klientom pozwoli jeszcze dokładniej obserwować wizerunek swojej marki w internecie – dodaje Bartosz Baziński, CTO SentiOne.

Kierownictwo naukowe nad projektem objął prof. dr. hab. inż. Krzysztof Goczyła, dziekan wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz kierownik projektu Knowledge Management Group @ GUT, a w zespole badawczym znaleźli się także dr inż. Wojciech Waloszek, oraz założyciele SentiOne – mgr inż. Bartosz Baziński oraz mgr inż. Michał Brzezicki.

Nasza współpraca z Politechniką Gdańską ma przynieść zwiększenie wiedzy na temat ilości i struktury danych publikowanych w sieci oraz umożliwić przeprowadzanie badań opinii społecznej poprzez analizę treści w czasie rzeczywistym.