O SentiOne

SentiOne współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim

SentiOne zostało partnerem merytorycznym kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach współpracy wesprzemy studentów w badaniu opinii internautów.

Z myślą o naszych studentach podejmujemy współpracę z kluczowymi instytucjami i biznesem. To bardzo ważne, aby już w trakcie nauki zapewniać kontakt z praktykami. Wierzymy, że dzielenie się doświadczeniami, realizacja wspólnych projektów czy badań pomogą absolwentom zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności na rynku pracy. Dziennikarstwo to kierunek o profilu praktycznym, dlatego partnerstwo merytoryczne SentiOne w obszarze komunikacji społecznej jest dla nas szczególnie cenne – powiedziała dr Małgorzata Łosiewicz, Partner Porozumienia po stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako firma wywodząca się ze środowiska akademickiego wiemy, jak ważne jest wsparcie technologiczne dla studentów, badaczy i całej kadry naukowej. Nasze początki związane są z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. To tam swoją pracę inżynierską napisali założyciele SentiOne – Bartek Baziński i Michał Brzezicki, tworząc tym samym prototyp systemu monitorującego internet oraz oznaczającego wydźwięk publikowanych w sieci wypowiedzi. Ponadto, od 2015 roku SentiOne realizuje wraz z Politechniką Gdańską projekt dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim to nie jedyna aktywność SentiOne w środowisku akademickim. Jesteśmy również partnerem Uniwersytetów na Węgrzech: Corvinus University of Budapest, Eötvös Loránd University, Budapest Metropolian University oraz Kodolányi János University of Applied Sciences.