O SentiOne

FUNKCJA: ZASIĘG

SentiOne pozwala na mierzenie zasięgu rozumianego jako szacunkowa liczba wyświetleń treści (postów, komentarzy, artykułów), które pojawiają się w internecie i mediach społecznościowych.

Zasięg każdej z publikowanych treści, w zależności od tego czy została ona zamieszczona na forum, blogu czy portalu społecznościowym, estymowany jest według innego, specjalnie zaprojektowanego algorytmu. Dzięki różnicowaniu analizy źródeł, podawana przez SentiOne liczba wyświetleń jest wiarygodna.

Jak korzystać z Zasięgu?

Badanie zasięgu dostępne jest w ramach Pakietu Pro.

Można to zrobić po zalogowaniu do systemu, w sekcji Dashboardy. Aby zobaczyć wykresy Zasięgu, należy dodać nowe widgety do monitorowanego projektu. Można to uczynić za pomocą przycisku „Dostosuj”:

Zasięg można monitorować za pośrednictwem czterech widgetów:

 

Zasięg (estymacja): wykres kołowy pokazujący całkowitą liczbę wyświetleń. Można na nim zobaczyć porównanie Zasięgu dla więcej niż 1 tematu.

2. Dynamika wyświetleń: Wykres pokazujący zmianę liczby wyświetleń w czasie. Można na nim zobaczyć porównanie Zasięgu dla więcej niż 1 tematu.

3. Podsumowanie zasięgu – z podziałem na sentyment wypowiedzi oraz źródła.

4. Najpopularniejsze wzmianki – lista 25 najpopularniejszych wzmianek

Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki analizy zasięgu dla tematu “Gra o Tron”

Jak estymowany jest Zasięg?

Opracowana przez SentiOne metoda opiera się na pracach naukowych, analizujących zachowania internautów. Badanie liczby odsłon przewiduje poprawkę związaną z wiekiem postu. Oznacza to, że liczba odsłon badanej publikacji rośnie w czasie, zgodnie z obserwowaną charakterystyką aktywności na danej stronie lub portalu.

Celem wykresu dynamiki estymowanej liczby widocznych odsłon, jest ułatwienie realnego pomiaru liczby osób, które miały kontakt z daną wypowiedzią. Każdy post, komentarz czy artykuł publikowany w sieci, to swoista reklama, w związku z czym warto wiedzieć do jak szerokiego grona odbiorców dociera. Badanie zasięgu pozwala zweryfikować działania w sieci i oszacować ich efektywność. Funkcja dedykowana jest osobom zainteresowanym badaniem efektywności prowadzonych kampanii, w tym działom marketingu i agencjom interaktywnym.