O SentiOne

Nowość! Tłumaczenia w SentiOne

SentiOne wyłapuje wzmianki w 24 językach. Ciężko znać je wszystkie, prawda? Od teraz nie stanowi to już żadnego problemu!

Udostępniliśmy prostą, lecz bardzo przydatną funkcjonalność – tłumaczenia bezpośrednio w systemie. Teraz każdy tekst w innym języku, niż ten, który ustawiony jest w Waszym panelu SentiOne, przetłumaczycie jednym kliknięciem!

Przycisk tłumaczenia dostępny jest w widoku “Wzmianki”. Takie rozwiązanie otwiera wiele nowych możliwości – przede wszystkim umożliwia skuteczniejszą i szerszą analizę jakościową. To duże ułatwienie dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić sens dyskusji na dany temat w nieznanych sobie językach.

Co za tym idzie, bardziej dostępne staje się monitorowanie obcych rynków, bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób do ich obsługi. To z kolei pozwala na nowe otwarcie dla naszego produktu lub strategii marketingowej – warto wykorzystać tę szansę!

A może po prostu jesteście ciekawi, co na dany temat mówi się w Rumunii, na Węgrzech, w Estonii?! Jeśli tak, jednak jeszcze nie jesteście użytkownikami SentiOne, zapraszamy do kontaktu z Danielem.