O SentiOne

SentiOne na szczycie rankingu rozpoznania intencji

Jak dobrze wiecie, platforma Sentione oparta jest na zaawansowanych algorytmach rozpoznawania języka naturalnego. Dzięki nim nasze narzędzia do social listeningu mają szerokie możliwości rozpoznawania sentymentu, podczas gdy nasze chatboty potrafią wykrywać zamiary użytkownika z niespotykaną dotąd trafnością. Boty SentiOne są w stanie rozumieć wypowiedzi użytkowników niemalże tak samo dokładnie, jak ludzie!

To nie są puste słowa – potwierdzamy je nauką!

Podekscytowany naukowiec woła "Nauka!"

Konkretniej rzecz biorąc, pragniemy pochwalić się najlepszym rozpoznawaniem zamiaru użytkownika na rynku. Osiągnęliśmy bowiem pierwsze miejsce w rankingu Intent Detection Leaderboard prowadzonym przez repozytorium naukowe Papers with Code.

Intent Recognition Leaderboard

Ranking Intent Recognition Leaderboard klasyfikuje prace naukowe dotyczące wykrycia zamiaru. Prowadzony jest przez repozytorium Papers With Code, które zbiera publikacje naukowe poświęcone nauczaniu maszynowemu.

Ranking oparty jest o wyniki demonstrowane w każdej pracy; wyniki te muszą być osiągnięte na tym samym zbiorze danych. W przypadku Intent Recognition Leaderboard, wybranym zbiorem jest ATIS.

Zbiór danych ATIS (Airline Travel Information System) to zasłużony wzorzec testowy służący do wykrywania zamiarów. Składa się na niego wiele wypowiedzi poświęconych podróżom lotniczym – na przykład zamówienie lotu. Celem jest rozpoznanie zamiaru każdej wypowiedzi najdokładniej, jak to tylko możliwe.

Praca SentiOne

Nasza praca, zatytułowana Transformer-Capsule Model for Intent Detection (Model kapsułkowo-transformacyjny dla wykrycia zamiaru, Lew, Obuchowski, 2020) osiągnął szczytowe miejsce w rankingu z wynikiem 0.9889. Pierwsze miejsce zajmowała wcześniej inna praca z wynikiem 0.9776.

– Podejście opisane w naszej pracy wykorzystuje transformacyjną sieć neuronową – jest to obecny trend w przestrzeni nauczania maszynowego, między innymi dzięki implementacji BERT. Model ten połączony jest z tzw. sieciami kapsułkowymi, które do tej pory wykorzystywano przede wszystkim w rozpoznawaniu obrazów – mówi Michał Lew, Head of AI w SentiOne.

– Sieci neuronowe tego typu charakteryzują się skutecznym modelowaniem powiązań między konceptami. Naszym celem było usprawnienie wykrycia kontekstu przez sieć.

Praca jest wynikiem długoterminowych prac prowadzonych przez nasz zespół AI: Michał Lew, Aleksander Obuchowski, Jakub Klimek, Agnieszka Pluwak, Emilia Kacprzak, Marta Dzielińska, Monika Gęgotek, Sandra Dobrzyniak, Mateusz Wyszecki, Michał Stańczyk i Natalia Niemczyk.

Efekty biznesowe lepszego rozpoznania zamiaru

Co oznacza to dla biznesu? Wykrycie zamiaru użytkownika wykorzystywane jest przede wszystkim w chatbotach – programach które symulują rozmowę z prawdziwym człowiekiem. Są one jednymi z najbardziej użytecznych inteferjsów użytkownika – pomyśl, jak przydatne są Siri czy Alexa!

Sukces takich interfejsów zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze rozumieją one polecenia użytkowników. Firmy takie jak Apple czy Amazon cieszą się dobrymi wynikami dzięki miliardowym inwestycjom w badania – niestety, wyniki tych badań są objęte ścisłą tajemnicą. Algorytmy, o które oparte są Siri czy Alexa są własnością tych firm. Nikt poza nimi nie może z nich skorzystać.

W wyniku decyzji podjętych wspólnie z naszymi partnerskimi uczelniami, wszystkie wyniki naszych badań udostępniamy szerszej publiczności. Dzięki temu każdy z nas może korzystać z naszych odkryć.

Długoterminowo oznacza to jeszcze większą eksplozję chatbotów (i innych pokrewnych interfejsów) opartych o odkrycia nasze oraz innych zespołów badawczych. Technologia ta staje się coraz bardziej dostępna – nawet najmniejsze firmy wdrażają własne chatboty. Firmy oferujące usługi w tej przestrzeni klientom korporacyjnym pojawiają się na rynku z zatrważającą prędkością.

Już teraz chatboty cieszą się wielką popularnością. Ponieważ technologia wciąż staje się lepsza, ten trend raczej nie uniknie zmianie. Według badania przeprowadzonego przez CCW Digital 80% badanych firm chce zainwestować w chatboty w 2020 roku – ich liczba tylko się zwiększy w nadchodzących latach.

Prace SentiOne

SentiOne oparte jest na technologii zbudowanej w ścisłej współpracy z placówkami naukowymi w całej Europie. W ramach tej współpracy publikujemy efekty naszych badań.

Nasza najnowsza praca naukowa została wstępnie zaprezentowana na 33 konferencji AAAI w Nowym Jorku w lutym tego roku. Spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i znalazła się w top 20 w swojej kategorii.

Aleksander Obuchowski, badacz sztucznej inteligencji odpowiedzialny za projekt, skomentował to osiągnięcie: „Ten model jest w stanie osiągnąć najnowocześniejsze wyniki, przewyższając inne rozwiązania ze znacznym marginesem. Nasza architektura to połączenie najbardziej znanych rozwiązań w zakresie modelowania języka i sieci neuronowych, tzw. ‘Transformer capsule’,  o których mówi się, że są przyszłością sztucznej inteligencji. System ten został opracowany w SentiOne i jest używany do tworzenia chatbotów najnowszej technologii”.

Aleksander Obuchowski, badacz AI w SentiOne

SentiOne wierzy w otwartą naukę. Nasze usługi nie byłyby możliwe bez znacznego wkładu naukowców i badaczy. Z biegiem czasu będziemy informować o dalszych postępach w naszych badaniach.

SentiOne to platforma omnichannel do social listeningu, obsługi klienta i chatbotów. Dzięki niezwykle elastycznym algorytmom przetwarzania języka naturalnego jest w stanie spełnić potrzeby zarówno dużych korporacji jak i małych firm. Skontaktuj się z nami aby umówić swój darmowy okres próbny już dziś.