O SentiOne

Jak nevládní organizace používají sociální média

Většina neziskových organizací má za cíl přilákat pozornost veřejnosti. Nejlepší, ale také nejlevnější způsob, jak tohoto cíle dnes dosáhnout, jsou sociální média. Podle Globálního webového indexu měl před dvěma lety průměrný člověk více než pět účtů na různých platformách sociálních médií a strávil více než 100 minut denně prohlížením webu.

Celosvětový výzkum, který proběhl v Tech Report, ukazuje, že 92% nevládních organizací má vlastní stránku na Facebooku, téměř 70% má účty na Twitteru a téměř 40% je přítomno na Instagramu. Platformy sociálních médií, které nejsou tak často využívány mezinárodními nevládními organizacemi, zahrnují Google+ (28%), Whatsapp (16%) a Snapchat. Možná právě zde vzniká neobjevený potenciál pro mnoho neziskových aktivistů. Nicméně, podle nedávných studií zveřejněných společností Report tech, je to stále Facebook, který si udržuje první místo mezi nejoblíbenějšími platformami sociálních médií, které používají jak globální, tak místní nevládní organizace. Není divu, že více než 90% organizací má svou stránku na Facebooku, protože většina z nás má právě tam svůj profil a často je to první online kanál, který zkontrolujeme každé ráno hned po probuzení.

Jak globální nevládní organizace používají sociální média

Pokud jste zainteresováni v určité charitativní organizaci, je nezbytné, vzhledem k její povaze, prezentovat vaši misi co nejjasnějším a nejsrozumitelnějším způsobem. V tomto ohledu je nejefektivnějším faktorem foto-video obsah publikovaný na vlastním kanálu – velmi rychle spouští emoce, což vede k dárcovství peněz, připojování lidí k dobrovolnickým programům a sdílení povědomí mezi přáteli.

Při vytváření strategie pro sociální média musíte jasně stanovit, čeho chcete dosáhnout.

Jaké dlouhodobé cíle aktivit sociálních médií mohou stanovit nevládní organizace?
• Budování rozpoznatelnosti organizace

• Sociální vzdělávání – šíření mise nebo upozornění na problém

• Získávání finančních prostředků
• Dobrovolníci nebo nábor pracovníků
(Facebook má speciální možnosti věnované organizacím, díky nimž mohou potenciální dobrovolníci žádat o programy přímo přes fanpage)

• Přilákání potenciálních investorů
• Vytváření podpůrných skupin

V krátkodobém časovém horizontu mohou být sociální média (např. události na FB) použity pro následující účely:

• Hledání pohřešované osoby
• Hledání pachatelů nehod
• Získání dárců krve nebo orgánů

Jakmile si určíte cíle používání sociálních médií, je důležité zahrnout prostředky, které zvýší pravděpodobnost úspěchu. Stojí za to využít řešení, která jsou různými portály nabízena neziskovým organizacím.

Nejen Facebook!

Vlastní kanály nejsou vše. Komunikační strategie samozřejmě určuje image organizace ve velkém měřítku, ale obrovská část online diskusí o našich aktivitách probíhá mimo profily, které spravujeme. Stojí za to držet pevnou ruku nad kormidlem a sledovat diskuse také na fórech či jiných skupinách. Jak? Například pomocí online monitorování, které nejen umožní oslovit potenciální uživatele zainteresované do našich aktivit, ale také pomáhá zapojit se do diskuse.

Při monitorování internetu jako nezisková organizace:

1. Analyzujeme okolí – dozvídáme se, kdo, kde a jak se hovoří o problému nebo situaci a o tom, jak velký je rozsah diskuse.
2. Přesně definujeme nejpopulárnější zdroje diskusí (offline – geolokace a on-line – které fórum nebo platforma pro sociální sítě. Stojí za to se zaměřit na 2-3 kanály).
3. Určíme cílovou skupinu.

4. Poznáme, jaký styl jazyka používá naše cílová skupina.
5. Vyhneme se potenciálním krizím reputace značky.
6. Analyzujeme plány a inovace jiných organizací (jaké mají kampaně, jaké jsou jejich výsledky, jaké nástroje či komunikační kanály používají, kdo s nimi spolupracuje, jaké jsou reakce veřejného mínění).
7. Posloucháme návrhy od uživatelů internetu.
8. Můžeme optimalizovat čas publikací.
9. Poznáme názorové vůdce.
10. Můžeme se zapojit do diskusí.

 

A nejdůležitější věc! Měříme efektivitu našich uskutečněných aktivit! Nejjednodušší je měřit příjem, myšleno dary. Ale pokud to nebylo nastaveno jako hlavní účel, stojí za to se zaměřit na měření dat.

Odhad celkových zobrazení stránek nebo počet reakcí týkajících se určité publikace může odrážet povědomí a zájem o tuto konkrétní záležitost. Nejlepší je porovnat počet zmínek před a po kampani nebo zanalyzovat určité odpovídající časové období pro vytvoření referenčního bodu.  

Pravdou je, že v sociálních médiích neexistuje návrat investice bez zapojení nejen fanoušků, ale i správce daného kanálu.

Stojí za to rozšířit náš způsob a formu komunikace. Když se scházíme s přáteli, také se nám líbí chodit na nová místa a zkoušet nové aktivity, a to je podobné s fanoušky, kteří se mohou snadno začít nudit. Pro sociální média platí totéž. Publikování pouze za účelem publikování nepřináší žádné výsledky. Cílem je přilákat pozornost a motivovat naše publikum k poslouchání, porozumění a sdílení.

Snažte se být na sociálních médiích zajímaví, publikujte fotky z vašich aktivit, z přípravy těchto aktivit, zákulisí práce v NGO nebo infografiky. Vytvářejte jedinečnou atmosféru, aby se vaši fanoušci s nadšením vraceli na váš profil za zajímavým obsahem. Zároveň se snažte testovat, co na fanoušky funguje a co je tolik nezajímá. Jakmile dosáhnete požadované úrovně zapojení vašich fanoušků, začněte s nimi diskutovat. Poděkujte jim za sdílení a pozitivní komentáře, ale také za ty negativní – reagujte, vysvětlujte, objasňujte. Vždy jenom s laskavostí. Pak s jistotou uvidíte nejenom nárůst diskusí, ale také nárůst pozitivních zmínek.

Bez ohledu na velikost neziskové organizace, které se staráte o komunikaci, není pochyb o tom, že dobře provedená strategie sociálních médií účinně rozšiřuje povědomí, angažovanost a nakonec ovlivňuje dosažení stanovených cílů.

Můžeme tvrdit, že sociální média propojují kreativitu s uměním a vědu se vzdělávacími účely. Neomezujte se na standardní formy a koncepty kampaní. Ale také netlačte na pilu a neočekávejte okamžité výsledky vašich aktivit. Nezapomínejte, že trpělivost přináší růže a výsledek vašeho úsilí se určitě dostaví za nějaký čas.

Obraťte se na naše PR oddělení – lenka.maranova@sentione.com a zjistěte více o možnosti online naslouchání!