Centrum wiedzy

Menu

Użytkownicy

W SentiOne istnieje możliwość współpracy użytkowników i zespołów w realizacji zadań związania z monitoringiem internetu, komunikacją i zarządzania marką.

W zależności od planu SentiOne możesz dodawać nowych użytkowników do aplikacji i łączyć ich w zespoły. Dla każdego użytkownika lub roli możesz ustawić niestandardowe uprawnienia, które będą odzwierciedlać to kto do czego może mieć dostęp i z jakich funkcji korzystać.

W module Użytkownicy administratorzy kont mogą zarządzać użytkownikami, zespołami i rolami. W tym miejscu dodatkowo każdy użytkownik może zmienić swoje hasło lub włączyć opcję logowania do aplikacji SentiOne za pośrednictwem Facebooka.

Dodawanie nowych użytkowników

Aby dodać nowego użytkownika, kliknij ikonę "Użytkownicy" w menu po lewej stronie, a następnie - "Utwórz".

Żeby dodać nową osobę, będziesz musiał podać jego/jej adres email i ustalić hasło.

Nadawanie uprawnień użytkownikom

Ustawienie konta dla nowego użytkownika sprowadza się do wpisania adresu e-mail i hasła do konta. Panel umożliwia również wybranie określonej (wcześniej zdefiniowanej roli) lub skonfigurowanie dostosowanych uprawnień dla danego użytkownika indywidualnie.

Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych uprawnień, które można uwzględnić:

Uprawnienia podstawowe

 • Widok / Edycja etykiet
 • Widok / Edycja projektów
 • Widok / Edycja użytkowników
 • Zmiana własnego hasła
 • Widok / Edycja zespołów
 • Widok / Edycja atrybutów projektów
 • Eksport danych
 • dostęp do SentiOne 1.0.

Uprawnienia w SentiOne

 • Tworzenie / Edycja / Udostępnianie Analiz
 • Widok / Edycja Zaawansowanych Analiz
 • Przeglądanie wzmianek
 • Ustawianie alertów
 • Tworzenie raportów
 • Dostęp do anomalii

Uprawnienia w SentiOne React

 • Publikowanie odpowiedzi
 • Tworzenie szablonów odpowiedzi
 • Możliwość przepisywania wątków
 • Widok / Edycja statusów
 • Tworzenie raportów z obsługi
 • Dostęp do bazy danych autorów
 • Dostęp do panelu supervisora

Po dodaniu użytkownika i ustawieniu uprawnień, pamiętaj żeby nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Tworzenie zespołu

Tworzenie zespołów w SentiOne umożliwia dzielenie się pracą przy udzielaniu odpowiedzi na wzmianki z Internetu i Social Media. W oparciu o zespoły i ustawienia projektów, system może automatycznie przypisywać wzmianki do odpowiednich osób, odpowiedzialnych za reakcję. Dzięki temu można ograniczać odpowiedzialność zespołu za zarządzanie określonymi profilami lub rynkami i odpowiednio ustawić proces obsługi w narzędziu SentiOne React.

Aby skonfigurować prawidłową konfigurację zespołu i zaawansowaną tabelę routingu na koncie, bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jak firma i poszczególne działy pracują najpierw i za co są odpowiedzialne. Nie martw się - pomożemy Ci! Możemy stworzyć dla Ciebie zespoły, projekty i zadania zgodnie z Twoją wiedzą, wymaganiami i procesami wewnętrznymi.

Tworzenie ról

Dzięki odpowiednio zdefiniowanym rolom nie musisz konfigurować indywidualnych uprawnień za każdym razem, gdy do systemu zostanie dodany nowy użytkownik. Możliwe jest przypisanie roli użytkownikowi, dzięki czemu użytkownik automatycznie dziedziczy wszystkie uprawnienia tej roli.