Centrum wiedzy

Menu

Akceptacja odpowiedzi

Ta funkcjonalność umożliwia ograniczenie uprawnień użytkownika w zakresie udzielania odpowiedzi - dzięki niej część agentów może posiadać uprawnienie wyłącznie do tworzenia szkiców odpowiedzi, które następnie wysyłane są do supervisora do akceptacji. Jest to przydatne szczególnie w sytuacji, kiedy firma zatrudnia nowych pracowników i nie chce, aby mogli oni publikować odpowiedzi w imieniu oficjalnych kont firmowych.

Nowi członkowie Twojego zespołu powinni mieć ograniczone uprawnienie do publikowania odpowiedzi (uprawnienie: “Szkic”). Z kolei supervisor tego zespołu powinien posiadać uprawnienie “Akceptacja szkiców odpowiedzi”.

Jak przebiega proces akceptacji odpowiedzi?

Agent z ograniczonymi uprawnieniami może przygotować szkic odpowiedzi, jednak nie może jej opublikować.

Po utworzeniu szkicu, jest on wysyłany automatycznie do supervisora, który może go zweryfikować w dedykowanej zakładce.

Za każdym razem, kiedy w zakładce “Oczekujące na akceptację” pojawia się nowy szkic, supervisor otrzymuje notyfikacje (uwaga: supervisor musi być dodany w tym samym zespole co agent, który wysyła szkic do akceptacji).

Supervisor może odrzucić szkic i dodać notatkę z informacją o tym, co powinno zostać zmienione lub zaakceptować go jeśli treść jest poprawna. W przypadku akceptacji, odpowiedź publikowana jest automatycznie (autor szkicu otrzymuje notyfikację z informacją o tym, że jego szkic został zaakceptowany, po czym może on zamknąć dany wątek).