Centrum wiedzy

Menu

Słownik

Słownik zawiera kluczowe terminy, które napotkasz podczas korzystania z SentiOne.

a  c  d  i  k  m  n  o  p  r  s  t  w  z  ź 

a

analiza

Widok w systemie, który pozwala wyświetlać widgety wizualizujące dane dla konkretnego projektu lub projektów.

aktywność

Jest to każda akcja podjęta przez użytkownika systemu w tym: przypisanie do wzmianki, zmiana statusu, wysłanie odpowiedzi.

alert krytyczny

Powiadomienie definiowane w systemie, które wysyłane jest natychmiast, gdy tylko treść spełniająca zadane warunki jest indeksowana.

artykuł

Tekstowa treść internetowa opublikowana w portalu lub vortalu.

c

crawler

Program komputerowy, którego zadaniem jest skanowanie stron internetowych i ekstrakcja wzmianek, które się na nich znajdują.

czas publikacji

Sygnatura czasowa momentu publikacji danej treści w sieci.

d

dane społecznościowe

Zestaw metadanych opisujących treści, które są przekazywane ze źródła. Dane społecznościowe to m.in.: liczba like'ów, liczba udostępnień, liczba komentarzy, retweetów, itp.

i

indeksacja

Proces, w którego efekcie wzmianki zidentyfikowane przez crawlery, trafiają do bazy danych SentiOne.

k

kontekst

Istotny tekst znajdujący się w otoczeniu wzmianki. W przypadku stron internetowych są to zwykle np. nazwa strony, nazwa wątku, tytuł artykułu, treść artykułu, zawartość komentowanego posta na Facebooku.

m

monitoring internetu

Aktywność polegająca na monitorowaniu treści pojawiających się w internecie przy użyciu specjalistycznych narzędzi, np. SentiOne.

n

notatka

Użytkownik systemu może przypisać notatkę do wątku (w którym znajduje się wzmianka) lub do autora.

o

odpowiedź

Użytkownik systemu może odpowiedzieć na wzmiankę (w zależności od portalu będzie to komentarz pod samą wypowiedzią, na dole wszystkich komentarzy lub kolejnym postem w wątku na forum. Z punktu widzenia systemu odpowiedź też jest wzmianką, ale ma inne znaczenie biznesowe dlatego warto używać tego słowa.

p

profil (autor)

Z punktu widzenia systemu jest to “nick” użytkownika w portalu w którym została odnaleziona wzmianka. System umożliwia szukanie innych wypowiedzi tego samego autora i/lub tworzenia notatek przypisanych do autora.

profil

Z punktu widzenia systemu jest to “nick” użytkownika w portalu w którym została odnaleziona wzmianka. System umożliwia szukanie innych wypowiedzi tego samego autora.

przypisanie

Każda wzmianka może mieć przypisanego użytkownika, który za nią odpowiada.

projekt

Projekty w systemie SentiOne definiują reguły, po których system będzie szukał wzmianek. Definiowane są w zakładce "projekty" (do wybrania w panelu po lewej stronie). Szczegółowy opis reguł i ich tworzenia znajduje się w osobnym dokumencie. Każda wzmianka którą system “złapał” pasuje przynajmniej do jednego projektu.

pryzmat konwersacji

Widget dostępny w SentiOne, który pokazuje procentowy udział wzmianek o konkretnym wydźwięku na osi czasu.

r

reguła

Część z której składa się projekt. Reguły mogą obejmować słowa kluczowe, wybrane portale, autorów i inne. Więcej informacji w dokumencie nt. tworzenia projektów.

rola

Standardowy zestaw uprawnień przypisywany do użytkownika. Role służą szybkiemu nadawaniu uprawnień użytkownikom i dostępne są w pakiecie Enterprise.

s

sentyment

Sentyment określa wydźwięk wypowiedzi. Może on być pozytywny, negatywny bądź neutralny. Sentyment jest automatycznie przypisywany do wszystkich wzmianek poza artykułami i postami na blogach.

share of voice

Udział procentowy wzmianek o konkretnej marce w całości dyskusji dla kategorii.

słowo kluczowe

Jedna z reguł podczas definiowania projektu. Są to słowa, których system szuka w celu dopasowania wzmianki do projektu. Mogą to być również słowa wykluczone, czyli takie które dysklasyfikują wzmiankę z projektu. Więcej szczegółów w dokumencie nt. definiowania projektów.

spam

Wzmianki generowane przez skrypty webowe lub boty. Nieużyteczne z punktu widzenia monitoringu internetu.

t

treść internetowa

Wypowiedź opublikowana w sieci w dowolnej formie. Każda forma wypowiedzi w mediach społecznościowych z wykluczeniem artykułów i postów na blogu. Każdy komentarz na Facebooku, każdy post na forum jest z punktu widzenia systemu wzmianką. Pozostałe słowa bardziej lub mniej pasują w danym kontekście, lecz dla systemu SentiOne wszystkie wypowiedzi są wzmiankami, dlatego też warto aby jak najczęściej używać tego słowa.

tag

Każdy użytkownik systemu może przypisać tagi (zdefiniowane przez uprawnionych użytkowników) do wzmianek. Wzmianki mogą posiadać jeden lub więcej tagów jednocześnie. W panelu wyników (w systemie określonym jako: Wątki) wątki można filtrować po tagach (pole w górnej części ekranu).

w

widget

Narzędzie służące wizualizacji danych, które umieszczane jest na dashboardzie. Widgety zawierają wykresy, kartodiagramy lub podsumowania.

wzmianka

Każda forma wypowiedzi w mediach społecznościowych z wykluczeniem artykułów i wpisów na blogu. Każdy komentarz na facebooku, każdy post na forum jest z punktu widzenia systemu wzmianką.

wyniki

Wyniki są to wszystkie wzmianki pasujące do jakiegokolwiek zdefiniowanego projektu.

wątek

Wzmianki występujące w tym samym kontekście, np. następujące po sobie komentarze pod postem na facebooku, cały wątek na forum. W skłąd wątku wchodzą zarówno zwykłe wzmianki jak i odpowiedzi.

z

zasięg

Estymowana liczba kontaktów użytkowników z konkretną treścią opublikowaną w sieci.

ź

źródło (kanał)

Domena, z której pobierane są wzmianki. Wzmianki pobierane są poprzez podłączenia przez API serwisów społecznościowych lub przez roboty internetowe ekstraktujące dane ze stron HTML (ang. web crawlers).