Centrum wiedzy

Menu

Alerty

Moduł pozwala na ustawianie oraz edycję powiadomień email na temat nowych wzmianek w wybranych projektach. SentiOne może wysyłać ci regularne albo krytyczne alerty zawsze wtedy, kiedy pojawią się nowe wzmianki dla konkretnych projektów. Codzienne alerty okresowe dodawane są domyślnie przy tworzeniu projektu. Możesz jednak dodać nowy alert w dowolnym momencie. Żeby to zrobić, wybierz zakładkę „Alerty” z menu po lewej. Potem kliknij „Utwórz”.

Pojawi się wtedy kreator alertów. Tutaj musisz zdecydować czy potrzebujesz alertu krytycznego czy okresowego (codziennego podsumowania). Jeśli wybierzesz alert krytyczny, będziesz otrzymywać e-mail z każdą nową wzmianką, gdy tylko zostanie ona zaindeksowana przez nasz system. Codzienne podsumowanie trafi do twojej skrzynki raz dziennie o wybranej przez ciebie godzinie.

Alerty krytyczne

Aby stworzyć alert krytyczny, powinieneś ustalić minimalną liczbę wzmianek, typ wyników (wypowiedź/artykuł), wydźwięk wyników oraz projekt z którego powinny pochodzić. Powinieneś także określić adresatów danego alertu oraz jego sposób dostarczenia (email/mobilne notyfikacje). Alerty krytyczne wysyłane są od razu po zebraniu wymaganej liczby wzmianek w projekcie.

Codzienne podsumowanie

Aby ustawić codzienne podsumowanie, powinieneś ustalić godzinę o której ty i inni adresaci będziecie otrzymywać email. Możesz także zdecydować czy alert ma być wysyłany wtedy, gdy nie będzie żadnych wzmianek. Codzienne podsumowanie jest dostępne tylko w formie mailowej. Alert codzienny wysyłany jest raz na 24 godziny i zawiera w sobie podsumowanie wzmianek zebranych w ciągu dnia. Ustawienie alertu dziennego przebiega analogicznie do alertu krytycznego.

Tworzenie alertów mailowych i notyfikacji mobilnych

Podstawowe informacje jakie musisz wypełnić, aby utworzyć alert to:

- Minimalna liczba nowych wzmianek zebranych przez system niezbędnych do wysłania nowego alertu.

- Zawartość: wyniki brane pod uwagę przy wysyłaniu alertów można podzielić na:

a. typ wypowiedzi: wszystkie typy, tylko komentarze tylko artykuły

b. wydźwięk: wszystkie wyniki, wyniki pozytywne, wyniki negatywne

- Projekt dla którego chcesz utworzyć alert – w panelu można wybrać jeden lub więcej projektów

- Adresaci alertu – osoby z organizacji, które mają otrzymywać alerty.

- Sposób dostarczenia alertów (do wyboru email lub notyfikacja mobilna). Aby otrzymywać powiadomienia push, upewnij się, że pobrałeś naszą aplikację mobilną.