Centrum wiedzy

Menu

Tryby pracy

Użytkownicy zalogowani w SentiOne React mogą zmienić swój status, aby poinformować pozostałych użytkowników oraz system o tym, czy są gotowi na przyjęcie nowych wątków do obsługi. Agenci mogą wybrać jeden z trzech dostępnych trybów:
1) Aktywny
2) Przerwa
3) Inny

Tryb pracy można ustawić w aplikacji w lewym dolnym rogu.

Kiedy agenci są w trybie “Aktywny”, otrzymują do obsługi wątki w routingu (zgodnie z zasadami działania routingu). Tryb “Przerwa” oznacza, że agent ma obecnie przerwę, a więc nie obsługuje wątków (nowe wątki nie zostaną mu przypisane dopóki nie przejdzie on do trybu “Aktywny”). Tryb “Inny” jest analogiczny do trybu “Przerwa”, jednak agenci mogą z niego skorzystać kiedy nie przerywają oni swojej pracy, jednak zostają oddelegowani do innych zadań (w obrębie aplikacji lub nie), toteż nie obsługują chwilowo wątków w SentiOne React.

Informacja o bieżącym statusie (trybie pracy) użytkownika jest dostępna w panelu supervisora w zakładce Statystyki zespołów (bieżące statystyki z obsługi) oraz w raportach PDF (w formie podsumowania dla danego okresu), dzięki czemu supervisorzy oraz liderzy zespołów mogą efektywnie kierować pracą swoich zespołów.