Centrum wiedzy

Menu

Statusy

W SentiOne React dostępne są domyślnie 2 statusy - Sukces i Niepowodzenie. Oba zamykają automatycznie wątek oraz wyświetlają się w statystykach w raportach z obsługi.

Możesz stworzyć własne statusy. Jeśli chcesz, aby zamykały one wątek, skonfiguruj je jako sukces lub niepowodzenie oraz nadaj własną dowolną nazwę (przykłady: Obsłużone, Zakończone). Możesz również utworzyć nowy status, który nie zamyka wątku (nie jest ani sukcesem, ani niepowodzeniem).

Istnieje jeszcze jeden typ statusu - pauza, która jest dostępna wyłącznie na kontach z włączonym routingiem. Ten rodzaj statusu będzie pomocny w sytuacji, w której użytkownicy są gotowi na przyjęcie nowego wątku do obsługi, ale nadal mają wątki przypisane do siebie, które z jakiegoś powodu nie mogą jeszcze zostać zamknięte (jeśli użytkownik ma w obsłudze wątek, system nie przypisuje mu kolejnych, chyba że obsługiwany wątek zostanie zamknięty lub zapauzowany przez użytkownika).

Przykładowe statusy:

Pauza:

  1. Oczekiwanie na odpowiedź klienta
  2. Ustalenia wewnętrzne

Statusy zamykające:

  1. Sukces
  2. Niepowodzenie
  3. Obsłużone
  4. Nie wymaga odpowiedzi