Centrum wiedzy

Menu

Projekty

Projekt to podstawowy element w SentiOne. Właśnie dlatego jest to pierwszy moduł, który otwiera się po zalogowaniu na konto. Jeśli chcesz poznać opinie internautów, przeanalizować ich wypowiedzi, udzielić odpowiedzi korzystając z aplikacji SentiOne lub wygenerować szczegółowy raport, musisz zdefiniować obszar swoich zainteresowań (może to być np. konkretna marka, branża, domena, produkt lub dowolny inny temat).

W module Projekty możesz stworzyć swój pierwszy projekt, zarządzać istniejącymi projektami oraz przejść do Analizy lub Wzmianek dla konkretnego projektu.

 1. Nowy projekt - przycisk +Utwórz przenosi do kreatora projektów
 2. Nazwa projektu - klikając w nazwę danego projektu możesz przejść do modułu Wzmianki w którym znajdziesz wszystkie wyniki dla danego tematu
 3. Analiza - dostęp do analizy danego projektu
 4. Edytuj - możliwość wprowadzenia zmian w bieżącej konfiguracji
 5. Inne opcje - w tym miejscu możesz usunąć projekt, zmienić jego nazwę lub zduplikować go (zduplikowany projekt możesz zostać dowolnie wyedytowany i zapisany jako nowy projekt)

Jak stworzyć zaawansowany projekt?

Na wstępie należy nazwać projekt. Nazwa powinna w jasny i zwięzły sposób określać obszar, których chcesz monitorować. Pomimo braku limitu znaków, zalecamy aby nazwa była możliwie krótka i łatwo rozpoznawalna przez członków zespołu.

Konfiguracja projektu składa się z kilku etapów:

Etap 1: Słowa kluczowe

Etap 2: Dodanie fanpage’a (opcjonalne)

Etap 3: Zawężanie/wykluczanie domen/linków (opcjonalne)

Po wejściu do kreatora projektów w projekcie zaawansowanym, musisz dodać przynajmniej jedną regułę z trzech dostępnych kategorii. Możesz dodawać i usuwać reguły wedle uznania i swoich potrzeb

 

Słowa kluczowe

Kategoria reguł “Słowa kluczowe” dzieli się na:

- Zaawansowane słowa kluczowe / Zaawansowane słowa kluczowe (tylko treść).

- Autor

- Hasztag

Poza wymienionymi wyżej regułami, w kategorii Słowa kluczowe może znaleźć Zaawansowaną regułę, która została opisana w dalszej części rozdziału.

Reguły w konfiguracji podstawowej

Zaawansowane słowa kluczowe

Znaki specjalne wprowadzające nowe możliwości wyszukiwania w treści: * / ?

Słowo kluczowe zakończone znakiem zapytania ( ? ) zbierze wyniki zawierające to słowo ORAZ jednoliterowy sufiks (uwaga: słowo kluczowe “silnik?” NIE zbierze wyników zawierających słowo “silnik”)

Słowo kluczowe zakończone gwiazdką / asteryskiem ( * ) zbierze wyniki zawierające to słowo ORAZ sufiks (uwaga: słowo kluczowe “silnik*” zbierze wyniki zawierające słowo “silniki”).

Przykłady:

 • Słowo kluczowe: silnik; wyniki: silnik,
 • Słowo kluczowe: silnik?; wyniki: silniki, silnika, silniku
 • Słowo kluczowe: silnik*; wyniki: silnik, silniki, silnika, silniku, silnikiem, silnikami, silnikowi, etc.

Jeśli chcemy wyszukać w treści więcej niż 1 słowo, możemy dodać je oddzielając spacjami (po dodaniu ostatniego wyrazu klikamy ENTER). W tym przypadku, pomiędzy wyrazami pojawi się automatycznie reguła AND - oznacza ona, że w treści wymagane jest wystąpienie każdego z podanych słów.

Na przykład: wpisanie frazy social media (i kliknięcie ENTER na koniec) sprawi, że system wyszuka w źródłach wypowiedzi zawierające obydwa słowa, ale niekoniecznie obok siebie. Klikając ENTER po każdym słowie kluczowym (social ENTER media) spowoduje, że system doda regułę “OR” i wyszuka każde słowo oddzielnie.   

Wpisane słowa kluczowe są wyszukiwane w zawartości treści opublikowanych online, nicków autorów publikacji oraz kontekście (komentarze pod postem lub zdjęciem).

Jeśli z kolei chcemy, aby konkretne słowa pojawiły sie koło siebie (cytat), należy skorzystać z cudzysłowia.

Przykład: “social media” oznacza, że słowa zawarte w cudzysłowie muszą pojawić się w treści lub kontekście wzmianki obok siebie, dokładnie w takiej kolejności i odległości.

Przykład: “social media”~1 oznacza, że słowa zawarte w cudzysłowie muszą pojawić się w treści lub kontekście wzmianki, ale pomiędzy słowami kluczowymi MOŻE pojawić się maksimum jedno inne słowo lub mogą one wystąpić obok siebie, ale w innej kolejności.

Cyfra wpisana po tyldzie zwiększa liczbę słów które mogą pojawić się pomiędzy słowami kluczowymi w cudzysłowie oraz może zmienić ich kolejność w znalezionej wzmiance.

Przykłady:

“polecam sentione”
Wzmianki: “polecam sentione”

“Polecam sentione”~1
Wzmianki: “polecam wam sentione”, “polecam ci sentione”, “sentione? polecam!”

“Polecam sentione”~2
Wzmianki: “polecam wam sentione,” “polecam wam wszystkim sentione,” “polecam całym sercem sentione”

“Polecam sentione”~3
Wzmianki: “polecam wam sentione”, “polecam wam wszystkim sentione”, “sentione, serdecznie ich polecam”

Innymi słowy (opis dla reguły " "~x):
Wyobraźmy sobie, że wyrazy w cudzysłowie są przedmiotami leżącymi koło siebie w tej samej
kolejności, a liczba po tyldzie (~) oznacza liczbę możliwych ruchów. Ruchem może być:
1) zamiana sąsiednich przedmiotów, która kosztuje 2 ruchy
2) dołożenie innego przedmiotu w określone miejsce
Przy czym ruchów zawsze można wykonać mniej.
Jeśli mamy ~2 możemy zmienić kolejność przedmiotów nie dokładając innego przedmiotu lub dołożyć max. 2 przedmioty nie zmieniając kolejności.
Więcej informacji na temat działania metody stosowanej w przypadku reguły " "~x:
https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
UWAGA: znaki specjalne * i ? nie działają we frazach napisanych w cudzysłowie.

Znaki specjalne * i ? nie mogą być też użyte na początku słowa - formy takie jak *sentione lub *sentione są niepoprawne.

Pomiędzy poszczególnymi słowami kluczowymi (zawartymi również w innych regułach) system wstawia regułę OR

Zaawansowane słowa kluczowe (tylko treść)

Ten typ zapytania działa analogicznie do  zaawansowanych słów kluczowych i wyszukiwania w treści wzmianek.

Wykluczenia

Każda reguła ma dwa rodzaje -  ZAWRZYJ lub WYKLUCZ.

Słowa kluczowe typu ZAWRZYJ - stanowi podstawę do zbierania wzmianek przez system.

Słowa kluczowe typu WYKLUCZ - w ten sposób system eliminuje niechciane wzmianki.

Dodawanie wykluczeń jest możliwe dopiero po dodaniu przynajmniej jednej reguły typu ZAWRZYJ.

Jeżeli chcesz wykluczyć jakieś słowa, musisz wybrać odpowiednią regułę klikając przycisk Słowa kluczowe, a następnie zmienić typ reguły z ZAWRZYJ na WYKLUCZ poprzez kliknięcie na jej nazwę.

W ten sam sposób można wykluczyć niechciane domeny, linki i fanpage.

 

Facebook

Fanpage - dodanie fanpage’a powoduje ściągnięcie przez system wszystkich wzmianek opublikowanych zarówno przez administratora jak i użytkowników na danej stronie (poza wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi, zebranymi z innych źródeł)

Używając reguły Fanpage możesz również skonfigurować projekt w którym będziesz otrzymywał wszystkie wzmianki z danego fanpage’a (w tym przypadku powinieneś wybrać regułę Fanpage bez definiowania żadnych słów kluczowych).

Fanpage (filtrowany) - dzięki tej regule, tylko wzmianki z zdefiniowanymi słowami kluczowymi opublikowane na wybranym fanpage’u będą się wyświetlały w wynikach, razem z wzmianki z innych źródeł.

Uwaga: warto dodać fanpage za pomocą reguły, ponieważ system będzie traktował go jako priorytet i ściągał wzmianki szybciej. W przeciwnym razie, system będzie traktował inne, popularniejsze źródła priorytetowo.

Źródła

Domeny - reguła pozwala zawęzić wyniki do konkretnej domeny. Możesz jej użyć zarówno aby jako wykluczenie domeny lub zawężenie do jednej lub kilku domen. Reguła nie wymaga definiowania słów kluczowych - określając tylko domenę, otrzymasz wszystkie wzmianki z danego źródła, niezależnie od jej zawartości.  

Linki - reguła działa analogicznie do reguły Domena, pozwalając zawęzić wyniki do konkretnego linku (na przykład: wątek na forum)

Język - reguła pozwala na filtrowanie wzmianek na podstawie języka w którym zostały opublikowane oraz ich dostępności na Twoim koncie SentiOne (ustawionych indywidualnie na koncie Enterprise lub wybranych w formularzu rejestracji online - jeżeli chcesz monitorować większą liczbę języków, napisz do nas na contact@sentione.com).

Korzystając z reguły Fanpage, możemy ustawić także projekt, w którym będziemy otrzymywać wszystkie treści z danego fanpage’a (w tej sytuacji należy wybrać regułę Fanpage bez określania jakichkolwiek słów kluczowych).

Fanpage (filtrowany) – w przypadku wyboru tej reguły, w wynikach pojawią się treści pochodzące z fanpage’a, ale tylko takie które zawierają podane słowa kluczowe. Należy pamiętać, że reguła Fanpage (filtrowany) nie jest równoznaczna z zawężeniem wyników do danego fanpage’a – oprócz nich, w systemie pojawią się także treści pochodzące z innych źródeł (pasujące do podanych słów kluczowych).

Grupa - analogiczne do funkcji Fanpage, reguła pozwala na zbieranie wyników z wybranej grupy.

Wydarzenie - analogicznie do poprzednich, dzięki wybraniu tej reguły można zbierać wyniki z wybranych wydarzeń na Facebooku.

Dlaczego warto dodać fanpage: system w pierwszej kolejności zbiera wyniki z najbardziej popularnych stron, które dodają najwięcej treści. Jeśli dodamy fanpage na którym szczególnie nam zależy, system zacznie traktować go jako priorytetowy. Co za tym idzie, wyniki zaczną być zbierane szybciej i pełniej (możliwość zwiększenia liczby wyników).

Dodatkowe opcje

Dodatkowe opcje pozwalają na:

 1. Ignorowanie znakóœ specjalnych w słowach kluczowych
 2. Ustawienie alertu dla danego projektu.
 3. Utworzenie Analizy

Jak działa “Zaawansowana reguła”?

Zaawansowana reguła jest wyjątkowo przydatna kiedy chcesz stworzyć bardziej wyrafinowane zapytanie (a co za tym idzie - otrzymywać bardziej precyzyjne wyniki). Możesz w ten sposób znaleźć istotnych leadów sprzedażowych, śledzić określony typ wzmianek na Facebooku (posty, komentarze, wiadomości prywatne) filtrowane poprzez słowa kluczowe lub zbierać tylko określony typ wzmianek: wypowiedzi lub artykuły.

UWAGA: pamiętaj, że w systemie nie ma możliwości łączenia zapytań podstawowych z zaawansowanymi. To znaczy, że jeżeli wybierzesz tę opcję i zaczniesz konfigurować zapytanie zaawansowane, poprzednie zdefiniowane reguły przestaną działać