Informace

Menu

Výsledky

Tento modul umožňuje procházet a filtrovat zmínky, které byly shromážděny v rámci projektu. Ve výchozím nastavení se zobrazují zmínky za posledních 30 dní.

1. Začněte prací ve "Výsledcích" výběrem projektu. Kliknutím na panel se bude rozšiřovat seznam projektů.
2. Výsledky třídění - panel umožňuje filtrovat zmínky podle data zveřejnění, indexace v systému SentiOne nebo dosahu projevů. Každá z možností může roztřídit projevy vzestupně nebo sestupně.
3. Filtry - umožňují vyhledávat projevy podle definovaných parametrů:
a) klíčové slovo (v tomto poli můžete použít speciální znaky * a ?. Více o speciálních znacích v nastavení projektu)
b) definovaná doména
c) definovaný autor
d) časové rozmezí zveřejněných projevů
e) časové rozmezí indexace projevu v systému
f) rozdělení zdrojů, ze kterých projevy pocházejí
g) sentiment
h) pohlaví autora
i) typ výsledků
j) tagy
4. Další možnosti - zaškrtnutím této volby určíte, jestli ignorované projevy mají být zobrazeny v seznamu zmínek.

Projevy

Informace poskytnuté s každým projevem:

1. Autor (uživatelské jméno).
2. Odkaz na zdroj projevu. To může být Facebook (poznámka nebo post), microblog (jako je Twitter), Instagram, YouTube, Google+, Wykop, blog, fórum, portál.
3. Odpověď - k dispozici pouze pro uživatele, kteří používají obě dvě služby - SentiOne React. Po připojení účtu a kliknutím na tlačítko se uživatel přesune do rozhraní SentiOne React, kde může odpovědět na daný projev přímo z nástroje.
4. Ignorovat - možnost přehlížet projevy. Ignorované projevy mohou být zahrnuté nebo vyloučené v zobrazených zmínkách s použitím správného filtru.
5. Datum zveřejnění projevu na internetu.
6. Informace o počtu followerů – umístěné zde údaje závisí na typu zdroje, odkud konkrétní projev pochází: Facebook (počet sdílení, liků, komentáře), Twitter (počet osob sledujících účet, liků, retweetů), YouTube (počet liků, disliků, zobrazení), Instagram (počet liků, komentáře).
7. Sentiment projevu.
8. Pohlaví autora.
9. Připojené tagy.

Další pokročilé popisy

Třídění

V sekci "Procházet výsledky", jste schopni je roztřídit použitím "vytvořeno" a "dosah parametrů". První možnost zobrazí nejnovější zmínky na vrcholu seznamu. Druhá možnost se ukáže jako první nejpopulárnější.

Filtrování

Můžete jednoduše filtrovat zmínky zadáním klíčového slova, které by měly obsahovat nebo domény, kde by se měly objevit ve správné formě. Můžete také filtrovat zmínky pouze od určitého autora nebo zmínky publikováné v určitém časovém rozmezí.

Kompletní seznam filtrů zahrnuje:

1. text projevu
2. adresa domény
3. jméno autora
4. doba publikace
5. typ zdroje
6. sentiment
7. pohlaví autora
8. zda se zmínka objevila v projevu nebo v článku
9. tagy

V dalších možnostech můžete rozhodnout, zda chcete, aby se ignorované projevy také objevily ve výsledcích.

Můžete kombinovat více filtrů pro zúžení výsledků. Po použití filtrů byste měli vždy kliknout na tlačítko "Aktualizovat" pro aktualizaci seznamu projevů.