Informace

Menu

Představení rozhraní

Rozhraní SentiOne se skládá ze 3 důležitých částí:

1. Horní lišta - bude se měnit v závislosti na kontextu a poskytne nějaké další možnosti, týkající se oznamovacího nebo konfiguračního zobrazení

3. Hlavní obrazovka - kde jsou zobrazeny reporty nebo konfigurační možnosti

Levé menu

Pomocí menu na levé straně, budete procházet jednotlivé položky nástroje SentiOne.

Pokračujte postupně proklikávat zhora dolů:

1. Projekty - přístup na obrazovku "správa projektů", kde jsou vytvářeny a editovány projekty, které chcete sledovat.

3. Výsledky - otevře se okno, kde uživatel může filtrovat a číst příspěvky a články konkrétních projektů.

4. Dashboardy - přechod na obrazovku dashboardů, kde si můžete prohlížet, vytvářet a přizpůsobovat widgety.

5. Upozornění - otevře sekci "správa upozornění", kde si můžete vytvořit upozornění pro projekty.

6. Reporty - naviguje uživatele na správu reportů, kde jsou vytvořené reporty v PDF.

7. Štítky - otevře sekci "správa štítků, kde můžete přidávat nebo upravovat štítky používané v kategorizaci vašich zmínek.

8. Účty - v této sekci lze propojit vaše účty sociálních sítí se SentiOne, což umožňuje shromažďovat data ještě rychleji a přímo odpovídat z rozhrání nástroje.

9. Uživatelé - odkazuje na sekci správa uživatelů, kde mohou být uživatelé vzhledem k oprávnění přidáni nebo odebráni.

Horní lišta

Na pravé straně horní lišty najdete informace o svém účtu, upozornění, nápovědě a odhlášení.

Změna hesla a nastavení jazyka

Po najetí myší na vaši fotografii/emailovou adresu se zobrazí okno Nastavení profilu.

Po kliknutí na Nastavení profilu se zobrazí okno, kde budete moci:

1. Změnit heslo

2. Změnit jazyk rozhrání

Příjem notifikací/oznámení

Všechna systémová oznámení o nových zmínkách nebo kritických upozorněních budou shromážděny v notifikační schránce. Kdykoliv dostanete nové oznámení, u ikony notifikační schránky se objeví upozornění.

Zobrazení nápovědy

V SentiOne můžete vždy aktivovat nápovědu. Chcete-li tak učinit, klikněte na ikonu otazníku v horní liště. Podle toho na které stránce se nyní nacházíte bude zobrazena související nápověda. Pokud pracujete na stránce Dashbordy a budete potřebovat pomoci, jednoduše klikněte na ikonu nápovědy.

Odhlášení ze systému

Pro odhlášení – klikněte na tlačítko OFF v horní liště vlevo.

Hlavní obrazovka

Klíčovým účelem hlavní obrazovky je zobrazení reportů nebo autorů. Jedná se o největší oblast uprostřed.