Informace

Menu

Jak vytvořit první projekt

Projekty, jednoduše řečeno, jsou vyhledávací dotazy SentiOne, používající se k načtení zmínky o vaší značce z naší databáze. Projekty se skládají z klíčových slov a pravidel hledání, která můžete nastavit pomocí našeho jednokrokového "Tvůrce projektů".

V SentiOne jsou 4 možné druhy nastavení projektů:

  1. Značka - toto je nejjednodušší způsob, jak si ověřit, co lidé říkají online o vaší značce, produktu nebo konkurenci.
  2. Profily sociálních sítí - pokud zpřístupníte vaše social media profily (např. Facebook, Instagram, Twitter), můžete mít všechny zmínky z těchto platrofem na jednom místě.
  3. Jiné - tato kategorie je prostor pro vaši představivost k hledání čehokoliv, co vás napadne.
  4. Tvůrce projektů, kde můžete použít mnoho zdokonalených pravidel.

Značka / Jiné

Nejdříve napište klíčová slova - včetně těch, které chcete hledat a vyjměte ty, které vás nezajímají, ale je šance, že by je vyhledávač mohl zachytit.

Pokud jste vygenerovali zmínky z domény nebo od autora, které vás nezajímají, klikněte “Ignorováno” a vyberte jednu z možností. Pokud vyberete
možnost: “Ignorovat url”, jednoduše budete ignorovat tuto jedinou zmínku. Žádné další komentáře z této url se neobjeví ve vašem nakonfigurovaném projektu. Všechny ignorované položky budou viditelné pod tlačítkem “Ignorováno”.

Nezapomeňte Projekt pojmenovat a uložit! Rozhodněte se, jestli chcete dostávat výstrahy nebo ne. Doporučujeme vám vytvořit si dashboard, abyste měli všechna data v jednom přehledu.

Profily sociálních sítí

Zpřístupněte vaše sociální sítě (např. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), abyste měli všechny zmínky ze social media na jednom místě.

 Napište klíčová slova - včetně těch, které chcete hledat a vyjměte ty, které vás nezajímají, ale je šance, že by je vyhledávač mohl zachytit.

Všimněte si, že v rámci této konfigurace nastavujete sledování pro všechny vaše vlastní příspěvky + všechny jiné, které s němi souvisí (zmínky, retweety, sdílení, komentáře atd.)

Tvůrce projektů

V SentiOne jsou dva druhy nastavení projektů:

1. Základní režim
2. Pokročilá pravidla

Vzhledem k tomu, že začínáme, budeme se více soustřeďovat na základní informace. Přejděte do sekce Projekty a dozvíte se více.

Chcete-li vytvořit nové projekt, přejděte do sekce a klikněte na tlačítko Vytvořit. Budete přesměrováni do "Tvůrce projektu".

Nastavení projektu by mělo začít pojmenováním projektu. Název by měl stanovit sledovanou problematiku ve stručné a co nejkratší formě, snadno rozpoznatelné pro členy týmu.

Nastavení v základním režimu se skládá z několika kroků:
Krok 1. Přidat klíčová slova.
Krok 2. Přidat Facebook (volitelně).
Krok 3. Přidat zdroje (volitelně).
Krok 4: Nastavit další možnosti.

Krok 1: Přidat klíčová slova

Jakmile vstoupíte do "Tvůrce projektu", ve výchozím nastavení se otevřou dvě okna, kde můžete začít zadávat klíčová slova (jednoduchá klíčová slova – vztahujíc se k obsahu a kontextu zmínek). Nicméně pokud chcete používat další pravidla, zavřete obě okna, klikněte na tlačítko "Klíčová slova" a zvolte vhodné pravidlo. Zadejte klíčová slova, která chcete zahrnout do hledání. Pokud uvidíte nežádoucí obsah ve výsledcích, můžete později zadat klíčová slova, která nemají být obsažena ve výsledcích.

Pro systém stačí zadat jedno klíčové slovo, aby okamžitě zobrazil výsledky.

Krok 2. Přidat Facebook Fanpage (volitelné)

Přidávání Facebook Fanpage vede k získání zmínek (na rozdíl od projevů, které obsahují klíčová slova ze všech zdrojů) publikovaných jak ze strany správce, tak uživatelů dané fanpage. Kromě Facebook stránek můžete také sledovat skupiny a události.

Můžete přidat typ pravidla pro fanpage, skupiny nebo události, v závislosti na objektu, který chcete sledovat na Facebooku.

Chcete-li získat všechny zmínky z určitého fanpage, zvolte pravidlo fanpage. Potom v poli, které bude přidáno, začněte zadávat název fanpage. Jak budete psát, SentiOne bude automaticky doporučovat názvy fanpagů.

Chcete-li získat pouze určité zmínky z fanpage, obsahující klíčová slova, která jste předtím zadali – vyberte typ pravidla fanpage (filtrované).

VAROVÁNÍ! Je potřeba nastavit pravidlo klíčových slov před nastavením pravidla Fanpage (filtrováné), abyste získali správné výsledky.

Krok 3. Přidat zdroje (volitelně)

Podobně jako u pravidel pro Facebook, můžete filtrovat zmínky z libovolného URL nebo domény. Chcete-li tak učinit, umístěte kurzor myši na pravidlo Zdroj a zvolte:

Domény pro monitorování nebo vyloučení výsledků zmínek ze specifického fóra nebo webové stránky. Toto pravidlo umožňuje snížit počet zmínek z konkrétní domény. Aplikace Pravidla domén nevyžaduje definování klíčových slov, aby monitorování fungovalo správně – pouze zvolením domény získáte všechny zmínky z určitého zdroje bez ohledu na jejich obsah.

Adresy URL pro sledování zmínek z určitého účtu Instagram nebo Twitter, a to i z jednoho vlákna na vybraném fóru. Pravidlo funguje analogicky jak pravidlo domény, snížením počtu zmínek z určitého odkazu (jako vlákno na fóru).

Jazyk pro upřesnění a zobrazení výsledků jen v jednom jazyce.

Krok 4. Možnosti

Možnosti umožňují ignorovat diakritická znaménka, nastavení e-mailového upozornění pro daný projekt a a také vytvořit nový dashboard.

Příklad

Následující pravidla vytvoří projekty, které: monitoruje klíčové slovo SentiOne, všechny příspěvky na fanpage SentiOne a zahrnuje všechny zmínky zveřejněné na vybraném zdroji.

V SentiOne můžete použít pravidla založená na Facebookových zdrojích a na jakýchkoli jiných typech zdrojů.

Instrukce k dodatečným pravidlům v základním režimu:

Klíčová slova:

Lze použít speciální znaky * / ?
- Klíčové slovo končící ? bude sbírat výsledky používaného klíčového slova + jednopísmennou příponu (pozor: výraz „internet?“ NEBUDE zachycovat slovo „internet“)
- Klíčové slovo končící * bude sbírat výsledky používaného klíčového slova + přípona (pozor: výraz „internet *" zachytí slovo "internet")
Příklady: internet, internet?, internet *

Ve výsledcích potom dostaneme: internet, internetu, internetové, internetového, internetovemu, internetova (různé varianty slova "internet" v češtině)

Napsání dvou a více slov s mezerami mezi nimi (bez uvozovek) do pole pro klíčová slova bude mít za následek získání výsledků, obsahující zadaná slova v zadaném pořadí. Například: sociální média spustí systém pro vyhledávání výrazu "sociální média", a ne tyto slova použitá samostatně.

Náhled a nastavení svých výsledků

Při vytváření svého projektu si můžete prohlédnout výsledky, aktualizované při každé změně v zadání, v reálném čase na pravé straně. Pomocí této funkce lze upravit svá zadání a ujistit se, že žádné irelevantní výsledky se neobjeví na vašich dashboardech nebo v reportech.

Pokročilejší informace

V SentiOne máme 2 typy pravidel: Klíčová slova a pravidla založena na zdrojích.

Chcete-li nastavit projekt na základě klíčových slov, naveďte kurzor myši na Klíčová slova.

Chcete-li používat jednoduchá klíčová slova, zvolte Klíčová slova. V SentiOne, existuje mnoho možností, jak používat klíčová slova, včetně pokročilých možností:

Klíčová slova – načte se celá diskuse obsahující klíčová slova

Klíčová slova (pouze obsah) – načtou se pouze zmínky, které obsahují klíčová slova

Pokročilá klíčová slova- otevře se další pole, kam lze zadat zadání s logikou syntax pro načítání celých diskusí, které obsahují pokročilá klíčová slova

Pokročilá klíčová slova (pouze obsah) - otevře se další okno, kde můžete zadat zadání s logikou syntax pro načítání pouze zmínek, obsahující pokročilá klíčová slova

Pokročilé zadání - otevře se další okno, kde můžete zadat zadání s pokročilým syntaxem