Informace

Menu

Dostupné moduly

V současné době je k dispozici 8 modulů v aplikaci SentiOne:

1. Projekty – v této části aplikace uživatel může spravovat nastavení projektů.

2. Výsledky - zde mohou uživatelé procházet a filtrovat zmínky, které byly shromážděny v rámci projektu.

3. Dashboardy/Panely - zde jsou klíčové údaje předložené k analýze.

4.Upozornění - umožňuje nastavovat a upravovat e-mailová upozornění na nové zmínky ve vybraných projektech.

5. Reporty - nastavování automatických reportů pro zobrazení požadovaných výsledků.

6. Tagy – spravování tagů používaných v kategorizaci zmínek. Můžete vytvářet, mazat, editovat, aktivovat a deaktivovat tagy. Můžete také zkontrolovat počet projevů pro daný tag.

7. Uživatelé - řízení oprávnění. Uživatelé, kteří mají status administrátora (tj. Superadministrátora) mohou přidávat / odebírat uživatele a upravovat jejich oprávnění.

8. Role - nastavení rolí pro zjednodušení správy autorizace později v modulu Uživatele. Viditelnost modulů závisí na přiřazeném oprávnění.

Viditelnost modulů závisí na daném povolení.

Aby bylo možné zvolit modul, klikněte na jednu z ikon v levém menu.