Informace

Menu

Slovník

Slovník obsahuje definice klíčových výrazů, s nimiž se setkáte při použití SentiOne.

a 

a

autor

V systému je to přezdívka uživatele portálu, kde byla zmínka nalezena. Systém umožňuje vyhledávání dalších zmínek od stejného autora.